Test z matematiky

  
Postupně vyřešte zadané úkoly. Počítejte nebo rýsujte do svého sešitu. Výsledky podle pokynů zapisujte, řešení si kontrolujte.