Jednoduché technické stroje

Utvoř správné dvojice.
Kladka
Kolo
Nakloněná rovina
Klín
Páka
Šroub
Ulehčuje zvedání těžkého nákladu. Jsou to kotouče s drážkou, kterou prochází například řetěz.
Patří mezi největší objevy lidstva. Došlo ke snížení tření, a tím umožnilo dopravu na velké vzdálenosti.
Jakákoliv šikmá plošina, která slouží ke zvedání nákladu.
Je tvořen dvěma nakloněnými rovinami, tlačí pod těleso nebo dovnitř tělesa, a tím ulehčuje práci.
Jednoduchý stroj, který používáme při posouvání a zvedání těžkého nákladu, například tyč opřená o opěrný bod.
Nakloněná rovina navinutá na válci.