Desetinná čísla

Zapiš zadaná desetinná čísla.
žádná celá, třicet setin
dvě celé, pět desetin
tři celé, osm setin
pět celých, dvacet pět setin