Desetinná čísla

Vyřeš slovní úlohu. Pokud potřebuješ, do sešitu si načrtni.
Tesař měl trámy dlouhé 5,2 metrů. Potřeboval však trám délky 4,95 metrů. Jak dlouhý kus trámu musel uříznout?

Výpočet:
5,2 – =

Odpověď:
Tesař musel z trámu uříznout metrů, což je centimetrů.