Desetinná čísla

Počítej zpaměti.
4,8 m : 2 = m
5,6 kg : 2 = kg
4,8 m : 3 = m
5,6 kg : 4 = kg
4,8 m : 4 = m
5,6 kg : 7 = kg
4,8 m : 6 = m
5,6 kg : 8 = kg
7,50 kg : 3 = kg
3,6 litru : 3 = litru
7,50 kg : 5 = kg
3,6 litru : 9 = litru