Bystření rozumu

  
Vypočítej příklady. Jejich výsledky sčítej. Nejprve první čtyři příklady, poté druhé čtyři.
Počítej výhodně: 22,7 + 5,6 + 1,3 + 3,4
Vypočítej: (2,7 + 5,3) - (3,1 + 1,9)
Od součtu čísel 72,6 a 15,3 odečti rozdíl čísel 63,1 a 25,2.
Číslo 150 zmenši desetkrát. Výsledek zvětši o 19.
Pět koláčků stálo 18,50 Kč. Kolik Kč by stálo 15 koláčků?
Tři houstičky stojí 5,70 Kč. Kolik stojí 12 těchto houstiček?
Platím 4 koláčky po 4,50 Kč. Kolik Kč mi vrátí na 50 Kč?
Kolik stojí 20 houstiček po 3,50 Kč a chlebíček za 19,70 Kč?
Součet výsledků prvních čtyř příkladů:
Součet výsledků druhých čtyř příkladů: