Opakování učiva 1. pololetí

Doplňte i, í, y, ý.
Vt zdvhl kámen do všky. Vchřice zvřila prach.
Děti vskají a povkují. Na dvorku vselo prádlo.
Vlet se vdařil. Slnice se vnula vsočinou.
Na vstavce můžeme vdět vkresy žáků. Vll vodu.