Opakování učiva 1. pololetí

Zapisujte slova podle nápovědy.
1    2      3            
                
    4    5            
                
                
          6        
                
    7              
                
                
   8