Opakování učiva 1. pololetí

Od přídavných jmen utvořte příslovce.
slabýsoukromý
hloupýhrubý
tvrdohlavýžíznivý
slepýnevědomý
tajemnýrozumný