Opakování učiva 1. pololetí

Doplňte do vět vhodné slovo.
Nemohli jsme celý film. Cestu nám hustý déšť.
Na cestě se objevil vojenský . hlavu a podíval se na nebe.
Z vysoké věže jsmemohli do údolí. To je ale dobrá .
Na náměstí byl lidí. Závodník oběhnout hřiště za minutu.
silnic se stará o jejich úklid. Neustále si na něco .