Opakování učiva 1. pololetí

Doplňte chybějící písmena.
Děti hlédly lachtaí přestavení.
Vdíš na večerí roářené obloze neasnější hvzdu?
Lepdlo tuhlo. Vpadal skroě.
nesl půdy skleněý lustr a proutěý koš.
V jste m nerozumli?
Vsvětll nám svůj nejvtší obv.
Obdnal ceík ochraých pomůcek.
Ho m záchraý kruh!
Rosvcené lamp zářil do tm.
Smle nabzel měé hrušky a malny.
Žáci brali uschající lsty na vtvarnou vchovu.
Vlci vli na msíc.
Obdnali jsme levněné vrobky.
levy nás lákal.