Opakování učiva 1. pololetí

Doplňte chybějící písmena.
Na vletě
Bli jsme na školním vletě. Ve větvch stromů jsme slšeli zpvat kos.
Blí motýl poletoval mezi rostlnam.
Blzko mtiny rokvetl lp a bez.
Z chléva se ozvá dobtek. Hospodáři chovají i holub.
Slepce vhrabával červ. Slnice bl lemovány topol a dub.
Vděli jsme i staroblý mln.