Stavba slova

Z písmen sestavte slova a k písmenům je přiřaďte. Vyberte si dvě slova, napište je na tabuli a vyznačte jejich kořen, předponu a příponovou část.