Souhláskové skupiny

Do slov doplňte vhodné předpony nebo přípony.