Souhláskové skupiny

K uvedeným slovům zapište slova základová.
  1    2      
3          
   4       
        
5    6