Zdvojené souhlásky

Uvědomte si kořeny slov a předpony, poté doplňte -d-, nebo -dd-.
míček oskočil, poaná ruka, koňská pokova, poal přihlášku,
hokejový oíl, oálil ojezd, otlačil auto, oaný přítel,
vysypané opadky, poůstojníkova uniforma, poaný krále