Zdvojené souhlásky

Pomocí přípon -ný, -ní tvořte z daných podstatných jmen přídavná jména.
kámennevina
denvrána
cenaklokan
prknotuleň
týdenobrana