Zdvojené souhlásky

Uvědomte si, jaký je ve slově kořen a přípona. Poté slovo doplňte.
raí rosaraá zeleninaraý středověkceý vynález
ceněý obrazvoá tyčinkaprovoněý bytsluý den
prosluněý pokojkameý mostsbírat kameíroviá plocha
nakloněná roviaviý člověknecítím se vienviá réva