Předpony s-, z-, vz-

Doplňujte s-/se-, z-/ze-, vz-/vs-.
hlédl výstavu, úžila si sukni, přátelili se, špatné vědomí, tal z postele,
volili předsedu, běhl z vojny, strýc stárl, lepšit náladu, nést dotaz,
ložit papír, hořet na popel, prodej se levou, páteční jízdenka, drahá tupenka,
volat chůzi, obilí rostlo, orná žákyně, hlédnout hůru, kůň se pínal,
míchat barvy