Předpony s-, z-, vz-

Vyluštěte doplňovačku.
1      2       
         
  3         
4           
         
         
         
      5     
  6         
         
         
         
   7