Předpony s-, z-, vz-

Doplňujte slova podle nabídky.
(sbil - zbil) Petr psa. Tatínek budku pro ptáky.
(správa - zpráva) Novinová nás zaskočila. budov selhala.
(stěžoval - ztěžoval) Honza si mamince. Výstup na vrchol vítr.
(svolili - zvolili) Žáci se školou v přírodě. Lidé si prezidenta.