Předpony s-, z-, vz-

Doplňujte slova podle nabídky.
(správu - zprávu) Dostali jsme radostnou .
(sčervenala - zčervenala) Jablka na stromě už .
(Stěžoval - Ztěžoval) si na velkou bolest.
(scházeli - zcházeli) (slavnost - zlavnost) Lidé se na zahradní .
(Spěvák - zpěvák) zrušil svůj koncert.
(sval - zval) Několikrát nás na návštěvu.
(spravit - zpravit) Nechej si boty.
(skrásněla - zkrásněla) Moje dcera .
(seskočili - zeskočili) Závodníci z můstku.
(Stvrdlým - Ztvrdlým) chlebem krmíme králíky.
(shnilé - zhnilé) Na misce byly švestky.
(sepsat - zepsat) Musím seznam.
(svolili - zvolili) Rodiče , abych šel ven.
(Skazil - Zkazil) mu radost.
(Svaž - Zvaž) jablka na váze.