Předpony s-, z-, vz-

Do vět doplňujte vhodná slova v patřičném tvaru podle nápovědy.
Nápověda: sběhlý, zběhlý, svrhnout, zvrhnout, svolat, zvolat, svát, zvát

Velitel družstva hráče.
Radostně , že už ty klíče našel.
Vítr listí na okraj silnice.
Petr je ve vyjmenovaných slovech .
Poddaní nenáviděného krále.
Věci se k horšímu.
dav lidí o něčem diskutoval.
Nesmíš každého k sobě domů.