Předpony s-, z-, vz-

Do vět doplňujte předpony s-, z-, vz-.
Lidé se hromáždili na náměstí. Námořníci vinuli plachty.
budil ho brzy. Mraky hrozivě černaly.
Strnad je pěvný pták. Děti bíraly papír do běru.
Lékaři ho museli křísit. Vyrušování mi těžuje práci.
Pařezy byly trouchnivělé. Pacient si těžoval na bolest.
právně a řetelně vyslovuj. Turisté si vydali úzkou tezkou.
Na stromě byly suché plody.mlouvy tvrdíme podpisy.
Dívky se přátelily. Z potravin zůstaly jen bytky.