Předložky s, z

Doplňujte předložky s, se, z, ze.
babičkou umělé hmoty řady
chutí lítostí strachu
zásuvky zármutkem nátěrem
vámi panenkou sestrou
nimi vycházky mámou
okna psem židle
trouby ulice lodě
námi vás sklepa
náměstí ciziny obrázků
oddílem školy lýka