Opakování učiva nižších ročníků

Napište slovo protikladné.
         1    2    3   
 4         5        
   6             
              
     7           
              
8