Opakování učiva nižších ročníků

K neutrálnímu slovu zapište slovo citově zabarvené.
      1         2   
     3           
              
 4    5             
              
 6               
              
              
7