Opakování učiva nižších ročníků

K podstatným jménům zapište jejich vzory.
           1   2     
  3      4           
          5       
   6              
        7         
 8                
               
     9            
10