Opakování učiva nižších ročníků

Uvědomte si, podle jakého vzoru skloňujeme podstatná jména. Poté doplňujte koncovky podstatných jmen.
Seděl pod strom. Zavolej Frantov. Francouz se stali vítěz. Odjedou v neděl.
Dala do váz kytic s růžem. V lesch sbíráme houb. Nestůj za dveřm.
Sál na letišt jsou se zrcadl. Obdivuje páv a pštros. Včel opylují strom.
Plaz se vinou po zem. Doplníme zásob uhl, dřív a obil. Zaparkuj za dom.
Vyřešíš hlavolam? Dej ubrus na stol. Lv mají ostré dráp a zub.