Zájmena

Doplňte správné tvary zájmen já, ty, se.
Proč jsi (já) to neřekl? (Ty) se to netýká, ale (já) ano.
Byl z toho celý bez (se) . Řekl jsi (já) , že (ty) mohu věřit.
(Se) si naber nejvíc. Když (já) hezky požádáš, vyhovím (ty) .
Řekl (já) , že nerad mluví o (se) . Mám (ty) uvařit něco dobrého?