Číslovky

Zapisujte číslovky určité a neurčité.
1     2             
              
   3    4           
          5      
    6            
              
         7     8