Číslovky

Číslice nahraďte slovy a doplňte vynechaná písmena.
Vučování probhá od (8) do (4) hodin.
Pan Vkoukal se zčastnil závodu se (7) ps.
Vrátil se z vletu bez (3) mčů.
V (8) hodin začal plní muzkanti vhrávat na tradčním mslveckém bále.
Bez účasti (3) housl b tto Smetanov skladb nevzněl tak, jak b měl.