Shoda přísudku s podmětem

Určete, jakého rodu je podmět, a doplňte správnou koncovku příčestí činného v přísudku.
Prodavači nabízel zboží.Pozouny troubil.Strom rozkvetl.
Kola se točil.Mís se rozbil.Cklisté dorazil.
Lístky padal.Vojáci pochodoval.Ps štěkal.
Minuty plynul.Dospěl se strachoval.Mláďata dováděl.
Závěs visel.Slz mi tekl.Hejna labutí odlétl.
Stáda dobytka se pásl.Koně klusal.Rodiče se zlobil.
Lv řval.Knihy se rozsypal.Ledy tál.
Dav se tlačil.Děti výskal radostí.Dny se krátil.
Skupiny lidí stál.Lidé se ozýval.Draci se vznášel.