Shoda přísudku s podmětem

Doplňte neúplná slova.
Pravěcí ještěři
Před mliony let se na Zem objevil pravěcí ještěři.
Ti největší byl opravdoví obři.
Samce kladl vejce a z nich se líhl mláďata.
Býložrav veleještěři se živil listím stromů a keřů.
Masožrav jedinci lovil ostatní ještěry a jiné živočichy.
Pravěcí ještěři vyhynul před pěti mliony let.