Skloňování přídavných jmen tvrdých

Doplňte koncovky. Doplněné slovo spolu s podstatným jménem napište v množném čísle.
Besedujeme se známm spisovatelem.Besedujeme se .
Musíme vyhodit zvadl květ.Musíme vyhodit .
Putovali po rozlehl mýtině.Putovali po .
Na stromě seděl zpěvav pták.Na stromě seděli .
V dálce vidím dubov les.V dálce vidím .
Učíme se světov jazyk.Učíme se .
Přišel k nám mil host.Přišli k nám .