Skloňování přídavných jmen měkkých

Doplňte do slov i, í / y, ý.
Zlato bvá nazváno ryzm kovem. Motýl křídla patří v hmz říši k tomu nejkrásnějšímu.
Vděli jste pohádku Lv král? Ssl nora bvá před zmou plná vdatných zásob.
Mnul vkend Mlena odjela. Na vsokých komnech vdáme často čap hnízda.