Opakování přídavných jmen tvrdých a měkkých

Ze spojení podstatného jména s předložkou vytvořte přídavné jméno. Poté slovní spojení napište v 7. pádu množného čísla.
vynález bez ceny vynálezs
člověk bez starostí člověks
podlaha z prken podlahas
socha z kamene sochas
čaj z bylin čajs
místo ve stínu místose
člověk bez viny člověks