Skloňování přídavných jmen přivlastňovacích

Rozlišujte přídavná jména přivlastňovací a podstatná jména. Do jejich tvarů doplňujte koncovky. Do závorky napište tvar příslušného vzoru.
Jedu k dědečkov (). Půjdu nakrmit dědečkov () králíky.
Zavolám Honzíkov (). Hledáme Honzíkov () sešity.
Učili jsme se o prezidentov (). Prezidentov () poradci jsou vzdělaní.
Znáte pohádku o Budulínkov ()? Řekni Ivanov (), aby zavolal Vojtov () rodiče.
Pochválili jsme zahradníkov () jeho čerstvé jahody.
Otcov () vlčáci jsou dobře vycvičeni, vždy přinesou otcov () míček zpět.
Milošov () rodiče napravovali velké Milanov () chyby.