Slovesa - podmiňovací způsob

Ke každému infinitivu napište tvar 1. a 2. osoby čísla množného způsobu podmiňovacího.
sloveso1. osoba množného čísla2. osoba množného čísla
číst
děkovat
odcházet
šeptat
počítat
lhát
hvízdat
odměnit
stavět
vědět