Zájmena

Zapisujte zájmena osobní a přivlastňovací.
      1     2   
 3      4       
5     6      7     
   8         
  9          
          
          
10