Zájmena

Do vět doplňte vhodná osobní zájmena.
jedeme do Prahy. si šel včera večer zaplavat.
mi nevěříš? se to lehce řekne, ale hůř udělá.
nás všechny přežijete. nám ukázali, jak to máme dělat.
nám nachystala výbornou večeři. vám s tím pomůžeme.