Novější české dějiny

K historické osobnosti přiřaď kartičku se správným pojmem.