Stupnice C-dur

Sestav z not vzestupnou stupnici C-dur.