Zkoumání vesmíru

Do tabulky zaznamenej závislost délky dráhy raketoplánu na době letu. Po kontrole tabulku vytvoř v Excelu a připoj k ní spojnicový graf.
Raketoplán letěl 12 sekund stálou rychlostí 8 km/s (každou sekundu urazí dráhu 8 km).

čas (sekundy)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
dráha (km)