Opakování učiva

K letopočtům přiřaď století, do kterých patří.
letopočet
století
1492
1309
1620
929
1890
1592
1348
1055