Písemné dělení dvojciferným dělitelem

Zadané příklady vyděl písemně do sešitu, poté doplň ke každému příkladu podíl a zkontroluj si.
10 368 : 96 =
27 216 : 18 =
26 460 : 84 =
77 760 : 16 =
20 160 : 28 =
14 880 : 62 =
28 224 : 24 =
44 688 : 38 =