Řešení nerovnic

Ke každé nerovnici přiřaď místo rámečku číslo, které bude vyhovovat zápisu.