Posloupnost čísel

Vyber všechna čísla, která jsou větší než 40 000. Na řádky je uspořádej podle velikosti od největšího po nejmenší.