Čtení čísel

Přečti si zapsaná čísla a poté k nim přiřaď správně napsaná slova.