Do doplňovačky zapiš názvy živočichů žijících v subtropickém pásu. Napoví ti obrázek.
1            2           
             3    4      
        5             
                   
        6           7    
                   
 8      9          10        
                   
 11             12